رتبه بندی

1

Novin nazarian

3085 امتیاز

2

سید مهران

2626 امتیاز

3

کاوه نقیبی

2159 امتیاز

4

دانیال مقصودی

1908 امتیاز

5

سروش

1773 امتیاز

6

Ali.D

1671 امتیاز

7

محمد رضایی

1353 امتیاز

8

Hadi

1011 امتیاز

9

شعبان عبیدی

601 امتیاز

10

امیرحمزه

555 امتیاز

11

یحیی نارویی

539 امتیاز

12

رضاپناهی سوراوجین

496 امتیاز

13

محمد رضا یوسف زاده

469 امتیاز

14

No oNe

347 امتیاز

15

موسی بهاری

252 امتیاز