رتبه بندی

1

Novin nazarian

3085 امتیاز

2

سید مهران

2386 امتیاز

3

Ali Daryaiepour

1663 امتیاز

4

Hadi

987 امتیاز

5

دانیال مقصودی

771 امتیاز

6

امیرحمزه

555 امتیاز

7

No oNe

316 امتیاز

8

دلیر رحیمی

246 امتیاز

9

خشایار غلامی

227 امتیاز

10

هادی صمیمی

215 امتیاز

11

محمد رضا یوسف زاده

198 امتیاز

12

شعبان عبیدی

182 امتیاز

13

ابوالفضل جعفری

171 امتیاز

14

سینا قنبری

164 امتیاز

15

امیرفیضی

151 امتیاز